Skatteinntektene i 2017- aukar mindre i Nordhordland enn i landet

Skatteinntektene aukar med 4,5 %. i kommunane  i 2017. Bare Osterøy her i regionen har ein større vekst. Dei andre kommunane ligg under veksten som er for landet totalt.

Skatteinntektene aukar med 4,5 %. i kommunane  i 2017.  Bare Osterøy her i regionen har ein større vekst. Dei andre kommunane ligg under veksten som er for landet totalt. Det er nok eit resultat av at arbeidsledigheten har vore høgare her enn i resten av landet og at deler av næringslivet slit med dårlegare resultat. Trenden frå 2013 fortset og utviklinga går mot ein skattesvak region.

Skatteinntekter 2017.pdf

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!