Tempen på Nordhordland

Skatteinntektene til kommunane i Nordhordland viser ein svakare vekst enn gjennomsnittet for landet, med unntak av Gulen.

Arbeidsledigheten i august er noko redusert samanlikna med juli, men Nordhordland  ligg framleis over gjennomsnittet for landet.

Tempen på Nordhordland.pdf

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen