Tempen på Nordhordland

Skatteinntektene til kommunane i Nordhordland viser ein svakare vekst enn gjennomsnittet for landet, med unntak av Gulen.

Arbeidsledigheten i august er noko redusert samanlikna med juli, men Nordhordland  ligg framleis over gjennomsnittet for landet.

Tempen på Nordhordland.pdf

 

 

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!