Underutval for akuttmedisinsk beredskap

Underutval for akuttmedisinsk beredskap (UFAB) i Nordhordland er Samarbeidsutvalet i Nordhordland sitt fagutval innan akuttmedisinsk beredskap.

UFAB Nordhordland skal:

  • arbeida for å fremja og styrkja samarbeidet mellom 1. og 2. linetenesta i lokalsjukehusområdet innan akuttmedisinsk beredskap.
  • vere eit fagleg og administrativt informasjons- og diskusjonsforum m.a. i høve til dimensjonering, planlegging, organisering og utvikling av nye tilbod og ved reduksjon/endring av tilbod innan dette området.
  • vere eit høyringsorgan i saker som gjeld AMK, legevakt, ambulanseteneste og andre akuttfunksjonar. 
  • bidra til oppfølging av pkt 4 i Tenesteavtale 11 og 12.

UFAB Nordhordland er samansett av representantar frå kommunar, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Utvalet arbeider etter eige mandat og rapporterar til Samarbeidsutvalet i Nordhordland. Mandat med samansetting av utvalet finn du her: MANDAT  for UFAB Nordhordland

 

Referat frå møter:

Referat møte UFAB  Nordh. 30.01.17

Referat møte UFAB Nordh 21.11.16

REFERAT MØTE UFAB NH 26.09.16

REFERAT MØTE UFAB NH 06.06.16

Referat møte UFAB Nordh 25.04.16

Referat møte UFAB Nordh 07.03.16

Referat møte UFAB Nordh 19.10.15

Referat møte UFAB Nordh  25.03.15

Referat møte UFAB Nordh 08 12 14

Referat møte UFAB Nordh  28 08 14

Referat møte UFAB Nordh  02 06 14