Berekraftig utvikling

Berekraftig utvikling er ei samfunnsutvikling som imøtekjem notida sitt forbruksbehov uten å forringe muligheitene for komande generasjoner til å få dekka sine. Begrepet vart allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987. Begrepet vert ofte brukt av politikere og miljøbevegelser for å begrunne at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må sjåast ii samanheng, og for å argumentere for at kortsiktige økonomiske hensyn må vike plassen for langsiktige miljøhensyn.

Tips ein ven Skriv ut