Prosjektorganisering

Prosjekteigar for Biosfæreprosjektet er Regionrådet i Nordhordland. Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) leiar prosjektet.

Styringsgruppe:
Det er oppnemnd ei styringsgruppe som følgjer opp måloppnåing, økonomi og strategi. Medlem:

Jon Askeland, Leiar for styringsgruppa og ordførar i Radøy Kommune
Karstein Totland. Ordførar i Masfjorden kommune
Rune Heradstveit. Dagleg leiar i Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Gudrun Mathisen. Leiar for klima- og miljøseksjonen i Hordaland Fylkeskommune
Dirk Kohlmann. Ass. landbrukssjef i Hordaland Fylkeskommune
Andreas Steigen. Førsteamuniensis, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen
Wenche Teigland. Konserndirektør, energi, BKK.
Knut Moe, Adm.dir. Oster Pukk AS
Jan Nordø. leiar i Nordhordland Naturvernforbund

 

Arbeidsgruppe:
NUI har oppretta ei arbeidsgruppe som arbeidar fram innhald og kommunikasjon og som sørgjer for framdrift i prosessane. Medlem:

Kari Evensen Natland, Leiar. Tilsett ved NUI
Peter Emil Kaland, fagleg ansvarleg. UiB
Tonje Jusum Aarland, tilsett ved NUI
Kjersti Isdal, tilsett ved NUI
Arne Abrahamsen, kommunikasjonsansvarleg. NorPR AS

Tips ein ven Skriv ut