Prosjektorganisering

 

Eigar av satsinga for Nordhordland UNESCO Biosfæreområde er Regionrådet i Nordhordland. Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) leiar arbeidet.

Styringsgruppe:
Det er oppnemnd ei styringsgruppe som følgjer opp måloppnåing, økonomi og strategi. Medlem:

Jarle Skeidsvoll, Leiar for styringsgruppa og ordførar i Osterøy Kommune
Jon Askeland, ordførar i Radøy Kommune
Karstein Totland, leiar i Regionrådet og ordførar i Masfjorden kommune
Rune Heradstveit. Dagleg leiar i Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Sølve Sondbø, leiar for klima- og miljøseksjonen i Hordaland Fylkeskommune
Dirk Kohlmann. Ass. landbrukssjef Fylkesmannen i Hordaland
Knut Moe, Adm.dir. Oster Pukk AS
Jan Nordø. leiar i Nordhordland Naturvernforbund

 

Arbeidsgruppe:
NUI har oppretta ei arbeidsgruppe som arbeidar fram innhald og kommunikasjon og som sørgjer for framdrift i prosessane. Medlem:

Kari Evensen Natland, Leiar. Tilsett ved NUI
Peter Emil Kaland, fagleg ansvarleg. UiB
Kjersti Isdal, tilsett ved NUI
Inger Elisabeth Måren, UNESCO-Chair v/ UIB
Arne Abrahamsen, kommunikasjonsansvarleg. NorPR AS