iemaren_uc

UNESCO Chair Dr. Inger Elisabeth Måren

Ny stilling lagt til UiB

Stillinga UNESCO Chair for bærekraftig kulturarv og miljøforvaltning - Natur og kultur - skal fremje eit integrert system med forsking, opplæring, informasjon og dokumentasjon om berekraftig kulturminne- og miljøforvalting, med særleg fokus på Norge sitt aller første biosfærområde - Nordhordland UNESCO Biosphere - under UNESCO sitt program Man and the Biosphere (MAB).

14. juli 2020

UNESCO-professorat til UiB

Universitetet er tildelt ein ”UNESCO Chair”, eit professorat om mennesket, landskapet og livsmiljøet. UNESCO-professoratet vil bli tett knytt til det moglege biosfæreområdet i Nordhordland.

02. februar 2016