Strategidokument for Nordhordland UNESCO Biosfæreområde 2020 - 2024

Høyringsdokument

Strategidokumentet for biosfæreområdet er no klart til høyring.  Vi ønskjer oss mange konstruktive kommentarar og innspel til dokumentet som no ligg føre. Høyringsfrist er sett til 15. juni 2020