aheimedyrka 2a

Heimedyrka 2

No er det tid for å så!

Mai og juni er høgtid for å så frø, temperaturen stig i jorda og naturen rundt ein blømar. Ein treng ikkje kjøpe nytt når ein skal i gong med å så frø og dyrke sjølv. Bruk om att det du allereie har, og spar opp eigna forbruksemballasje som dorullar, melkekartongar og druebeger - i staden for å kaste.

20. mai 2021
Heimedyrka 1_Kjersti Isdal

Heimedyrka

Ønskjer du tips til korleis du kan dyrke litt meir av maten din sjølv?

Interessa for å dyrke sin eigen mat har auka denne koronavåren. Vi har fått kjenne på kor viktig det er å vere meir sjølvforsynt med mat og det ein treng, og mange har fått meir tid til å ordne i hage og heim. I tillegg er heimedyrka mat kortreist, usprøyta, og gjev glede og meistring for den som held på med det. Ta med ungane i dyrkinga/haustinga, så får dei eit nærare forhold til maten dei et! Bruk dei ressursane du har rundt deg, det treng ikkje koste så mykje.

04. juni 2020