Kart over Nordhordland UNESCO Biosfæreområde

Nordhordland UNESCO Biosfæreområde strekkjer seg frå havet og kysten i vest, gjennom kyst- og fjordlandskapet til toppen av Stølsheimen 1300 m.o.h. og deretter ned til Sognefjorden i aust. Området dekker 6 698 km2.

Nordhordland står solid som ein representant for den ressurssterke ytre Vestlandskysten og i internasjonal samanheng som eit demonstrasjonsområde for det moderne Norge. Naturen er kontrastrik med kysten beskytta av ein breid skjergard, store og små fjordar og vidare gjennom dal- og skoglandskapet opp til høge fjell.
UNESCO_Kart_Side21_OversiktKommuner_20200324 (002) m Alver.jpg

Kart over biosfæreområdet. Kart: Peter Emil Kaland/ Lina Haggard.