UNESCO sitt biosfære-program

Man and the Biosphere (MAB)

UNESCO sitt Man and the Biosphere Program (MAB) ble lansert i 1971, og har som mål å oppnå langsiktig berekraftig bruk og vern av jorda sine ressursar. Under programmet vert det oppretta såkalte biosfære-områder som gode eksempler på bærekraftig bruk.

Pr i dag fins det 669 biosfære-område i 120 land. Norge har ingen område med MAB-status. Programmet representerer ikkje meir vern av nye områder, men skal vere eit reiskap for lokalbefolkning, beslutningstakarar, næringsliv og forskingsmiljø til saman å jobbe for ei berekraftig utvikling og miljøvenlege løysinger.

 

 

Tips ein ven Skriv ut