Korleis ta berekraftige val

Mange små steg i riktig retning

Det er mykje kvar einskild av oss kan gjere for å leve meir berekraftig, og bidra til ei samfunnsutvikling i riktig retning. Vi er alle med å forme framtida, for dei generasjonane som kjem etter oss. På denne sida vil vi fylle på med inspirasjon og idear til nye vanar og aktivitetar som dei fleste kan få til.