Hjem  /  Utforsk  /  Naturverdiar

Naturverdiar

Naturressursane i Nordhordland er grunnlaget for kulturen vår, og for korleis vi har levt her i hundrevis av år. Samspelet mellom by, kyst- og fjordbygdene, og den oppstykka topografien her i vest, skapte fiskarbonden - eller strilen. I dag er livet til og biletet av "strilen" mykje meir samensett, med industri og teknologi inn i det moderne samfunnet. Men måten me brukar naturressursane i regionen vår er fortsatt eit viktig grunnlag for levesettet her på kysten av Noreg. Med ein bærekraftig bruk av naturressursane våre kan vi sikre desse og for framtida sine generasjonar.